Home / Shkolla 9-Vjeçare / HISTORIKU

HISTORIKU

Shkolla 9-vjecare private “Mesonjetorja Dertliu” Fier u krijua ne shtator te vitit 2008 ne qytetin e Fierit e licensuar me VKM nr 276, dt 13.06.2008 me inisiativen e bashkeshorteve Merita dhe Maksut Dertli.

Me 15.09.2008 shkolla filloi vitin e ri shkollor 2008-2009 me nje staf mesuesish efektiv gjithsej 12 per te dy nivelet e arsimet baze  si dhe mesues te shkolles se mesme “Dertliu” dhe te jashtem, respektivisht 10 mesues qe mbulojne lendet e fizikes, historise, biologjise Kl. VII+VIII, gjuhes se huaj, edukimit figurativ  dhe edukimit muzikor, pra qe punojne me ore prane kesaj shkolle.

Per drejtimin dhe udheheqjen e punes pedagogjike, shkencore dhe edukative, shkolla ka nje staf drejtuesish 1 drejtor dhe 1 Zv,drejtor.

Hapja e shkolles private 9-vjecare “Mesonjetorja DERTLIU” eshte nje event me rendesi per qytetin e Fierit, pasi kjo shkolle dhe stafi i saj premtonte se do te ecte ne gjurmet e shkolles se mesme, arritjet e se ciles ishin konsoliduar dhe bere te njohura ne kete qytet.

Ne shkollen private 9-vjecare “Mesonjetorja DERTLIU” deri ne korrik te vitit 2011 kane perfunduar klasen e IX dhe kane marre Deftese Lirimi 234 nxenes.

Ne vitin shkollor 2011-2012 vijojne shkollen nga klasa e pare ne te nenten 291 nxenes. Ne kete shkolle, kete vit shkollor, japin mesim nje staf mesuesish efektiv gjithsej 21 dhe 4 mesues te shkolles se mesme qe mbulojne lenden e fizikes, edukimit muzikor dhe anglishtes.

 

 

 

MAKSUT DERTLI –  Administrator

“ Investimi per brezin e ri  siguri e te ardhmes “.

 

 

 

 

MERITA  DERTLI – Drejtore  e shkolles “Mesonjetorja DERTLIU”  FIER

Synimi yne  eshte  :“ Te formojme qytetare te denje , intelektuale te ardhshem per Shqiperine Demokratike”.

 

 

 

BAJRAM GASHI drejtor i shkolles 9-vjecare private“Mesonjetorja DERTLIU” Fier

Synimi yne eshte: Te edukojme nxenes me dije bashkekohore dhe qytetare te denje”.

 

 

 

STASA DOGANI Zv. Drejtore e shkolles

Synimi yne eshte: Te edukojme nxenes te shendetshem dhe me frymen e  bashkjeteses ne komunitet”.